(Oud) Regenten

 

1610Jan Fransen Braseman1614
1610Jacob Schonëus1630
1614Cornelis Jacobsz Schout1645
1630Willem Schonëus1650
1645Jacob Schonëus1646
1646Cornelis van Houtte1649
1649Mattheus Everswijn1653
1650Dirk Smuyser1651
1651Rogier Veralleman1654
1653Willem Croes1665
1654Michiel Lambertsz1656
1656Cornelis van Houtte1657
1657Jan Geraarts1658
1658Daniel Cloribus1681
1665Johannes van Bergum1670
1670Cornelis de Graet1673
1673Johannes van Bergum1674
1674Leonard van Asperen1679
1679Johannes van der Vliet1685
1681Freedrik van Vliet1683
1683Mr. Willem Wallis1684
1684Jan La Clé1705
1685Johannes Swichter1710
1705Jacob van Rixtel1717
1710Pierre le Moine1716
1716Christiaan Dausy1731
1717Mr. Pieter Gerlings junior1718
1718Jan van Rixtel1721
1721Christoffel Sadelaar1744
1731Jan Verschuyl1733
1733Jan Hoepeling Pietersz1758
1744Johannes Sadelaar1745
1745Jan Enschedé Jansz1775
1758Laurens Baart1765
1765Cornelis Baart Laurensz1778Namen oud regenten Sint Jans en Koen Kuysers Gasthuis 1626 – 1778

1626Hans van Loon1636
1626Abraham de Vos1636
1636Jasper Willemsz Baas1638
1636Cornelis Hermansz Gelder1641
1638Willem Fabricius1641
1641Willem Jansz de Jong1645
1641Matthijs van Hove1657
1645Hercules van Horenbeek1648
1648Otto van Flodrop1661
1657Rogier Veralleman1662
1661Jan Deenen1673
1662Marten van Maree1668
1668Eduard van Cralen1672
1672Jan Geraerds1676
1673Johan van Bergen1680
1676Jan van Wijmes1679
1679Cornelis Cool1681
1680Pieter van Donge1682
1681Jan van den Broeke1709
1682Govert van Mater1695
1695Claas de Haan1706
1706Pieter de Tooij1736
1709Hendrik Schouten1712
1712Marcus van de Wal1729
1729Johannes Brent1743
1736Huijbert Bouwens1769
1743Jan van Breemen1750
1750Cornelis Blankert1778
1769Michiel Groeneweg1778

Namen (oud) regenten na samenvoeging van Sint Jans en Koen Kuysers Gasthuis en het Frans Loenenhofje 1778 – heden

 

1778Cornelis Baart Laurensz1783
1778Cornelis Blankert1779
1778Michiel Groeneweg1798
1779Dr. Johannes Willemse Gerritsz1800
1783Laurens van Varelen1798
1800Dr. Dirk Veegens1801
1801Gerrit Meijer1809
1805Johannes Petrus Kuenen1831
1809Jan Broese Alexz1828
1810Dr. D. Gildemeester Hugo Fredsz1820
1821Willem Anne Buse1842
1828Willem Arnoldus Hazelaar1835
1831Johannes Petrus Kuenen1843
1835Petrus Anthony van der Scheer1855
1843Petrus Adolph van Asperen van der Velde1868
1843Jacobus Johannes van der Tholl1853
1853Gijsbertus Jacobus de Klerk1878
1854Cornelis Koelewijn de Geus1865
1864Mr. Dirk Werens Az.1884
1868Jan Cornelis van Bemmelen1905
1879Dr. Enardus Posthum1895
1884Gerrit Cornelis Werens1905
1896Mr. Addick Adrianus Land1910
1905Mr. Carel Marius Basch1910
1905Henri Marie van Bemmelen1937
1910Adriaan van der Valk1919
1911Dr. Addick Adrianus Gosling Land1949
1920Herman Diederic Tjeenk Willink1945
1937Nicolaas Jan Hoeflaken1964
1945Mr. Johan Hendrik Ekering1946
1946Jan Schippers1974
1949Johannes Cornelis Stuart1960
1961Albert Bogtman1984
1964Thomas Hoog1979
1974Johan Hendrik Lottgering1978
1978Catharina Elsje Lottgering-Wind1990
1979Wilhelmus Bernhard van Schaik
1984Pieter Kalbfleisch1985
1985Drs. Joan Maarten Poldermans
1991Mary Tryntsje Dijkstra1996
1998Iesje Vermeulen-Haanappel2015
2015Wilma van Gellekom-van der Meer2018
2019Gerben Nelemans